Iespējams labākais gaisa pieplūdes risinājums telpām , kur uzstādīti PVC logi  !

Pēc PVC logu nomaiņas izmainās arī mikroklimats telpā !

Vadoties pēc normatīviem, telpu gaisa temperatūrai jābūt robežās no 19 līdz 25 grādiem, relatīvajam gaisa mitrumam no 30 % līdz 70 %, bet vidējais ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācijas līmenis telpās nedrīkst pārsniegt 800 ppm vienības virs āra gaisa rādītājiem (pieņemams rādītājs telpās ir līdz 1000 ppm). Turklāt vienam cilvēkam stundā nepieciešams nodrošināt apmēram 20 3 svaiga gaisa. Bet kā to panākt ?

VentSys ® ar filtru - nodrošina svaiga un tīra gaisa kontrolētu pieplūdi telpā bez frēzēšanas logos , nebojājot tos !

Izcils rezultāts - veselīgs mikroklimats Jūsu telpā ko var iegūt ar minimāliem ieguldījumiem !
VENTSYS ® - iespējams labākais gaisa pieplūdes risinājums !

Ja Jums mājās ir uzstādīti PVC logi , kā rezultātā nav gaisa apmaiņa, jo tie ir blīvi kad tie aizvērti - paaugstinās CO2 koncentrācija telpā !!!

Saudzēsim savus bērnus un sevi no paaugstināta CO2 ietekmes , kas grauj veselību radot hroniskas saslimšanas !

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".

 Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m3/h uz cilvēku.


Ventsys ®- nodrošina caur filtru attīrītu gaisu no mikrodaļiņām līdz 41 m3/h atkarībā no gaisa izplūdes kanāla darbības !

Ventsys ®- uzstādāms 98% visos klasiskajos PVC logos arī jau kas ir iebūvēti mājās ( bez frēzēšanas profilos , kas tos sabojā ) !


 fb.me/ventsyslv

----------------- info@ventsys.eu ---------------------------------------